Milisystem SA

Milisystem SA zaopatruje sektor militarny w specjalistyczne technologie z zakresu treningu strzeleckiego. Naszym celem jest rozwój nowoczesnych technologii przy wykorzystaniu sprzyjających trendów otoczenia rynkowego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu obecnego rynku, swoją działalność ukierunkowujemy na szkolenia strzeleckie odbywające się z wykorzystaniem broni wyposażonej we wszystkie taktyczne akcesoria. Opracowany przez nas mobilny system do treningu - Trenażer Strzelecki „Wisła” umożliwia przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń z użyciem broni bojowej ze ślepą amunicją w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Wprowadzana przez nas na polski rynek innowacja znaczenie zwiększa efektywność szkoleń, zapewniając tym samym poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Z uwagi na spowodowany sytuacją międzynarodową znaczący wzrost zainteresowania w Polsce pozwoleniami na broń i szkoleniami strzeleckimi, planujemy również dostarczać Państwu niezbędnego asortymentu w dziedzinie obronności. W związku z tym podejmujemy działania nastawione na osiągnięcie długoterminowego celu, jakim jest zajęcie pozycji wiodącego dostawcy trenażerów strzeleckich w Europie Środkowej oraz posiadanie udziałów w rynku obrotu specjalnego, rozumianym jako handel bronią, produkcja amunicji, obrót technologiami podwójnego zastosowania, wyposażenie specjalne dla wojska i policji oraz koncesja na ochronę osób i mienia.

 

wystrzał pistoletu