Milisystem SA

 

puchar

Milisystem SA (dawniej Intelligent Gaming Solutions SA) podjął decyzję o wyznaczeniu kierunków rozwoju na lata 2022-2024. Mając na uwadze decyzje podjęte przez Walne Zgromadzeni Akcjonariuszy odnośnie zmiany profilu działalności niniejszym Zarząd przedstawia główne kierunki rozwoju na najbliższe lata.

Celem spółki jest rozwój nowoczesnych technologii w zakresie treningu strzeleckiego wykorzystanie sprzyjających trendów w zakresie otoczenie rynkowego.

Dodatkową gałęzią rozwoju spółki będzie obrót specjalny, na który Spółka będzie składać dokumenty o wydanie koncesji. Jako obrót specjalny rozumiany jest handel bronią, produkcja amunicji, obrót technologiami podwójnego zastosowania oraz wyposażeniem specjalnym dla wojska i policji oraz koncesję na ochronę osób i mienia.

Od wybuchu wojny w Ukrainie zaobserwowano znaczący wzrost zainteresowania pozwoleniami na broń w Polsce oraz szkoleniami strzeleckimi.

Otoczenie rynkowe
Jednocześnie Polska należy do krajów o jednym z najniższych wskaźników ilości broni w przeliczeniu na 100 mieszkańców:, który wynosi zaledwie 2,5 sztuki. Dla porównania dla Niemiec - 19 sztuk; Norwegii – 29 sztuk; Austrii 30 sztuk; Finlandii – 32 sztuk; Stany Zjednoczone (lider) – 120 sztuk
Według danych Komendy Głównej Policji, na dzień 31 grudnia 2021 roku, Polacy mieli 252 299 pozwoleń na broń (o 17 383 więcej, niż w 2020), na które zarejestrowano 658 379 sztuki broni (o 70 526 więcej niż w 2020 roku).
Wzrost pozwoleń na broń oraz zainteresowaniem strzelectwem koreluje ze stosunkową niską liczbą strzelnic. Według danych portalu gdziestrzelac.eu w Polsce funkcjonuje 459 strzelnic (bez strzelnic prywatnych niekomercyjnych). W tym 84 strzelnice w zarządzie Ligii Obrony Kraju, 77 strzelnic myśliwskich oraz 140 strzelnic czarnoprochowych.
W związku z powyższym Emitent wdroży na rynek mobilny system do treningu strzeleckiego – Trenażer Strzelecki „Wisła”


Produkt


Początki TS Wisła sięgają roku 2017, kiedy zespół Milisystem zidentyfikował i zrozumiał potrzebę wypełniania luki pomiędzy wiedzą teoretyczną, a treningiem strzeleckim "na bojowo". Od tamtej pory stopniowo rozbudowywano produkt i opracowywano autorskie technologiczne rozwiązania pozwalające nam uniezależnić się od dostawców elektroniki i oprogramowania.
Zebrane przez ostatnie lata doświadczenia pozwoliły Milisystem podjąć decyzję o "oderwaniu" się od rynkowej tendencji szkolenia profesjonalistów przy pomocy replik broni na rzecz szkolenia z użyciem broni bojowej ze ślepą amunicją. Jest to podyktowane faktem, że wszelkiego rodzaju półśrodki w postaci replik pozwalają na budowanie i utrwalanie złych nawyków u strzelców, które to mogą mieć szkodliwy wpływ na ich skuteczność w akcji oraz na bezpieczeństwo.
Rozwiązanie Milisystem jest pod tym względem unikalne na rynku, gdyż może w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach szkolić operatorów przy wykorzystaniu ich broni wyposażonej we wszystkie taktyczne akcesoria, które są wykorzystywane przez nich na co dzień.
W oparciu o istniejący produkt, a także możliwe synergiczne obszary Emitent zamierza podjąć następujące działania:

Główne kierunki:


• Szeroka komercjalizacja TS Wisła klientom z sektora militarnego oraz cywilnego
• Skierowanie oferty w segmencie cywilnym, w szczególności do strzelnic, ośrodków szkoleniowych, klubów sportowych, organizacji strzeleckich oraz firm eventowych
• Edukacja rynku w zakresie szkolenia i posługiwania się bronią oraz znaczenia tego procesu dla bezpieczeństwa kraju
• Pozyskiwanie partnerów i klientów zagranicznych
• Pozyskanie koncesji na obrót specjalny na sprzedaż broni i produkcję amunicji
• Obrót technologiami podwójnego zastosowania oraz wyposażeniem specjalnym dla wojska i policji
• Wykorzystanie możliwości jakie niosą ze sobą koncesja na ochronę osób i mienia

Realizując powyższe działania Emitet wyznacza sobie następujące cele:

Cele średnioterminowe

• Q4 2022 – Start komercjalizacji Trenażera strzeleckiego Wisła
• Q4 2022 Uzyskanie koncesji na obrót specjalny oraz koncesję na ochronę osób i mienia
• 2023 – Uruchomienie sprzedaży zagranicznej

Cel długoterminowy – Pozycja wiodącego dostawcy trenażerów strzeleckich w Europie Środkowej oraz Spółki będącą znacznym udziałowcem w rynku obrotu specjalnego.

O realizacji kamieni milowych oraz istotnych zdarzeniach operacyjnych Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.
Szczegóły przedstawionych działań Emitent prezentuje w załączonej prezentacji.