Relacje inwestorskie

Milisystem SA jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Z myślą o akcjonariuszach, inwestorach, analitykach rynku i wszystkich osobach zainteresowanych działalnością i notowaniami IGS SA zamieszczamy raporty giełdowe i przedstawiamy aktualne informacje o strukturze akcjonariatu i władzach Spółki.


Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja Data
Kempara Jan Prezes Zarządu 2023-01-20

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja Data Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
 Catewicz, Karina Monika Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 -
 Błaszczykowski Jakub Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 -
 Łanoszka Adam Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 PRYMUS - Prezes Zarządu
DDSA - Członek RN
POLWAX - Członek RN
Pietrzak Dariusz Członek Rady Nadzorczej  2022-09-30 -
 Warmuz Jakub Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 JAGO - Członek RN
ONE2TRIB - Członek RN
MTENERGI - Członek RN

 

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udziały w innych spółkach
PC Guard SA 600 000 (27,27%) 600 000 (27,27%) -
Ragnar Trade Sp. z o.o. 500 000 (22,72%) 500 000 (22,72%) ELM
Centurion Finance ASI S.A. 251 911 (11,45%) 251 911 (11,45%) -
Łanoszka Adam 110 000 (5,00%) 110 000 (5,00%) PRS, PWX
Błaszczykowski Jakub 110 000 (5,00%) 110 000 (5,00%) -

   

Bieżące raporty i informacje dostępne są na portalu infostrefa.com pod następującymi adresami: