Relacje inwestorskie

Milisystem SA jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Z myślą o akcjonariuszach, inwestorach, analitykach rynku i wszystkich osobach zainteresowanych działalnością i notowaniami IGS SA zamieszczamy raporty giełdowe i przedstawiamy aktualne informacje o strukturze akcjonariatu i władzach Spółki.


Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja Data
Kempara Jan Prezes Zarządu 2023-01-20

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja Data Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
 Catewicz, Karina Monika Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 -
 Błaszczykowski Jakub Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 -
 Łanoszka Adam Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 PRYMUS - Prezes Zarządu
DDSA - Członek RN
POLWAX - Członek RN
Pietrzak Dariusz Członek Rady Nadzorczej  2022-09-30 -
 Warmuz Jakub Członek Rady Nadzorczej  2022-06-23 JAGO - Członek RN
ONE2TRIB - Członek RN
MTENERGI - Członek RN

 

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Razem akcji % kapitału (akcji) Liczba głosów % głosów
Ragnar Trade sp. z o.o. 3 282 416 29,84 % 3 282 416 29,84 %
PC Guard S.A 3 000 000 27,27 % 3 000 000 27,27 %
Centurion Finance ASI S.A. 1 259 555 11,45 % 1 259 555 11,45 %
Łanoszka Adam 558 088 5,07 % 558 088 5,07 %
Błaszczykowski Jakub 550 000 5,00 % 550 000 5,00 %
Pozostałe 2 349 941 21,36 % 2 349 941 21,36 %
Razem 11 000 000 100,00 11 000 000 100,00

   

Bieżące raporty i informacje dostępne są na portalu infostrefa.com pod następującymi adresami:

  

Ogłoszenie o ZWZA - Milisystem S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika - ZWZA Milisystem S.A.

Proponowane Zmiany Statutu Spółki - Milisystem S.A.

Uchwały na ZWZA - Milisystem S.A._

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 28.06.2022 roku

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 28.06.2023 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 23.06.2022 roku

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Walne 06.2022

 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.07.2021 roku (po przerwie)

IGS S.A. - uchwały WZA - 2.07.2021

 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 29.06.2021 roku

IGS S.A. - uchwały WZA - 29.06.2021

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 29.06.20201 roku

fiv wniosek o uzupełnienie porządku obrad

IGS S.A. - instrukcja głosowania przez pełnomocnika

IGS S.A. - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień29.06.2021 r. i projekty uchwał

IGS S.A. - ogólna liczba głosów

IGS S.A. - wzór pełnomocnictwa

   

Uchwały podjęte na Nadzywczajnym Walnym Zgromadzeniu, 30.12.2020 roku

126771 IGD S.A. akt notarialny NWZA - 30.12.2020

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 30 grudnia 2020  

IGS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA (30122020).pdf

IGS S.A. - Projekty uchwał NWZA (30122020).pdf

IGS S.A. - Ogólna liczba głosów NWZA (30122020).pdf

IGS S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf

IGS S.A. - Instrukcja do głosowania przez pełnomocnika.pdf

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 28.04.2020 roku

119607 2intellect.com S.A. ZWZ 28042020 prot.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 28.04.2020 roku

2IT Formularz pełn. ZWZ 2019

2IT Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2019

2IT Ogólna liczba głosów ZWZ 2019

2IT projekty uchwały ZWZ 2019